Opdrachten

 • Projectleider inburgering statushouders
 • Co├Ârdinator Opvang Oekra├»ne
 • begeleiding transformatie Sociaal Domein
 • ontwikkeling Sociaal Team
 • ontwikkeling gezamenlijke voordeur opvang Maastricht, Parkstad en Westelijke Mijnstreek
 • samenwerkingsverband Beschermd Wonen
 • vangnetfuncties oggz
 • Transformatie Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis
 • Crisisopvang maatschappelijke zorg
 • Begeleiding burgerinitiatief Sociaal Centrum Eijsden
 • Coaching en organisatieontwikkeling
 • Onderzoek ongedocumenteerde jongeren Maastricht
You can't always get what you want, but if you try sometime you just might find you get what you need (You can't always get what you want; M.Jagger & K.Richards)