Sociaal domein:
decentralisaties, toegang, sociaal wijkteam,  maatschappelijke participatie

Zorg en welzijn:
herontwerp intramurale zorg, extramuralisering, zorg dichtbij, welzijn nieuwe stijl, vermaatschappelijking

Opvang en wonen:
loket opvang, dak- en thuislozenzorg, vrouwenopvang, zwerfjongeren, beschermd en begeleid wonen, zorggeschikt wonen

Samenwerking:
ketenzorg, samenwerkingsprojecten zorg, wonen en lokale overheid

Let's drink to the hard working people / Let's think of the lowly of birth / Spare a thought for the rag taggy people / Let's drink to the salt of the earth (Salt of the Earth; M.Jagger & K.Richards)